PONEDELJEK 7. TEDNA MED LETOM

Mr 9,14-29

Obsedel ga je nemi duh…

Človek je ustvarjen za dialog z Bogom. Nemost je vidno znamenje njegovega upora Bogu. Po Jezusu pa je v tesni povezanosti z gluhostjo (v. 25).
Nemi deček predstavlja vsakega človeka, ki je zaradi satanovega zapeljevanja, postal gluh za Boga, ki mu vseskozi govori/daje svojo ljubezen, posledica tega pa je, da ne more odgovoriti z enako ljubeznijo (Mr 12,28).