Dan: 5. marec, 2019

Sir 35,9-10 Daj najvišjemu, kakor je on dal tebi, z dobrim očesom, kolikor premoreš! Kajti Gospod povračuje in ti vrača sedmerno. Ničesar nimam, kar bi ne prejel in ničesar ne premorem, kar mi ne bi bilo dano. Vse, kar imam, lahko

Top