Dan: 8. marec, 2019

Iz 58,8 Tedaj napoči tvoja luč kakor zarja, zdajci zacvete tvoje ozdravljenje, tvoja pravičnost pojde pred teboj, Gospodovo veličastvo bo tvoja zadnja straža. Dobri Bog, ne vem, s čim sem si zaslužil, da me hočeš tako obdariti. Prepuščam se Ti, tako

Top