Dan: 1. april, 2019

PONEDELJEK 4. POSTNEGA TEDNA

Iz 65,17-21 Kajti glej ustvaril bom novo nebo in novo zemljo, prejšnje reči ne bodo več prihajale v spomin, ne bodo več prišle do srca. Da, veselite in radujte se na veke tega, kar bom ustvaril: kajti glej, ustvaril bom Jeruzalem

Top