Dan: 21. april, 2019

VELIKA NOČ

Lk 24,30-31 Ko je sedel z njima za mizo, je vzel kruh, ga blagoslovil, razlomil in jima ga dal. Tedaj so se jima odprle oči in sta ga spoznala. On pa je izginil izpred njiju. Lahko se le čudimo, da emavška

Top