SV. JOŽEF, DELAVEC

Mt 13,54-58

Tisti čas je prišel Jezus v svoj kraj in je ljudi učil v njih shodnici, da so strmeli in govorili: »Od kod ima ta to modrost in te moči? Ali ni to tesarjev sin? Ali ni njegova mati Marija? In njegovi bratje, ali niso Jakob in Jožef in Simon in Juda? In njegove sestre, ali niso vse pri nas? Od kod ima vendar vse to?« In spotikali so se nad njim.

Kako veliko dela imamo z različnimi predsodki in etiketiranjem ljudi: od kod so, kaj delajo, kako …
Gospod, pomaja mi, da bom znal sprejemati, kot je sprejemal Jožef, da bo delal z vsem srcem in z vso močjo.