SOBOTA 4. VELIKONOČNEGA TEDNA

Ps 98,1

Pojte GOSPODU novo pesem,
ker je storil čudovita dela;
njegova desnica mu je pomagala,
njegov sveti laket.

Ko se ob koncu tedna oziramo nazaj na preživeti teden tako kot ob zaključku dneva na podarjeni dan, lahko vedno znova vriskamo od veselja, kakšne čudovite stvari je Bog storil po nas. Iz srca nam privre vesela pesem zahvale. Ob celovitem pogledu nase pa uvidimo in spoznamo tudi slabo in se ga ob priznanju in kesanju osvobodimo in gremo novemu tednu naproti osvobojeni in neobremenjeni. Bog je zares dober in usmiljen.
Bodimo tudi mi!