SOBOTA 5. VELIKONOČNEGA TEDNA

Jn 15,18

“Če vas svet sovraži,
vedite, da je mene sovražil pred vami.”

Svet, ki o njem pravi Jezus, da apostole sovraži, je brezbožno človeštvo. Brezbožnost sveta je v tem, da Boga ne priznava, se mu upira in se hoče otresti njegove oblasti. S seboj in s stvarstvom hoče vladati samostojno in neodvisno. Ljudi, ki tako mislijo, je dosti. Med sabo se ljubijo, Jezusove učence, ki med njimi živijo, pa sovražijo.