13. NEDELJA MED LETOM

Gal 5,13-15

Vi ste namreč poklicani k svobodi, bratje.
Le da vam svoboda ne bo pretveza za meso,
temveč služíte drug drugemu po ljubezni.
Saj je celotna postava izpolnjena v eni zapovedi, namreč:
Ljubi svojega bližnjega kakor samega sebe.
Če pa se med seboj grizete in obžirate,
glejte, da se med seboj ne pokončate.

Nekaj čudovitega je biti svoboden. Še več, kot kristjan sem svoboden v Kristusu, saj me je on osvobodil greha in smrti. Vendar to ni storil samo enkrat, ampak more napraviti vedno, ko priznavam pred njim svojo grešnost. Hvala Ti Jezus, da me osvobajaš in mi daješ zgled, kako ljubiti bližnjega. Vsak dan mi dajaj moči, da bom mogel sprejeti bližnjega z vsemi njegovimi dobrimi in slabimi lastnosti.