Dan: 1. junij, 2019

Ps 47,2 “Vsa ljudstva, ploskajte z rokami, vzklikajte Bogu z glasom vriskanja!” Zanimiva spodbuda! Ploskati Gospodu! Dobra ideja! Vriskati še bolj! Tudi to dvoje je lahko molitev. Če ploskamo ljudem, zakaj ne bi Bogu?! Če včasih zavriskamo v hribih, zakaj ne …

SOBOTA 6. VELIKONOČNEGA TEDNA Read More »