Dan: 4. junij, 2019

Jn 17,10 “Vse moje je tvoje, in kar je tvoje, je moje in poveličan sem v njih.” V tem stavku bi lahko prepoznali le moralno krepost vzajemnosti, dobrote in edinosti src in dobrin. A Jezus govori seveda o bivanjski enosti: Sin …

TOREK 7. VELIKONOČNEGA TEDNA Read More »