PETEK 11. TEDNA MED LETOM

Mt 6,19-23

“Ne nabirajte si zakladov na zemlji,
kjer uničujeta molj in rja in kjer tatovi vlamljajo in kradejo;
nabirajte pa si zaklade v nebesih, kjer jih ne uničujeta ne molj ne rja
in kjer tatovi ne vlamljajo in ne kradejo.
Kjer je namreč tvoj zaklad, tam bo tudi tvoje srce.”

Zakladi nam lahko pomenijo nekaj velikega že tukaj na zemlji. Mnogi si namreč prilaščajo po različnih poteh mnogo dragocenih stvari. Tukaj pa so bolj mišljena telesna in duhovna dela usmiljenja, kajti samo ta gredo z nami pred Sodnika. Dobra dela moramo delati zaradi Boga in za Boga, kajti on je naš plačnik in pravičen sodnik. Z izrekom Jezus graja kopičenje bogastva, ki ni potrebno za vsakdanje preživljanje.