TOREK 12. TEDNA MED LETOM

Ps 15,1

Gospod, kdo bo prebival v tvojem šotoru,
kdo bo počival na tvoji sveti gori?
Kdor ne obrekuje s svojim jezikom
in ne stori bližnjemu nič slabega,
kdor ne zasramuje svojega bližnjega.

Gospod, ko hrepenimo po tvoji bližini, nam pomagaj, da se odpovemo vsem znamenjem sebičnosti, ki nam vodijo jezik v opravljanje in sramotenje bližnjega. Naj se zavedamo, da bomo pred teboj lahko samo skupaj z brati in sestrami. Naj bomo že sedaj taki, da nam ne bo nikoli nerodno pogledati jim v oči.