ČETRTEK 12. TEDNA MED LETOM

Mt 7,24-25

“Zato je vsak, ki posluša te moje besede in jih spolnjuje,
podoben preudarnemu možu, ki je zidal svojo hišo na skalo.
Ulila se je ploha, pridrlo je vodovje in završali so vetrovi
ter se zagnali v to hišo, in vendar se ni zrušila,
ker je imela temelje na skali.

Ko pihlja nežen vetrc in prši lahen dež, za katerim se že kaže mavrica, ni težko biti miren. Ko pa se razdivja vihar, se človeku naseli tesnoba v srce. Bo moja streha vzdržala… Šele tedaj se izkaže, kako je zgrajena stavba življenja.
Gospod, znova izrekam svojo odločitev, da želim svoje življenje postaviti na edino trdno skalo, na vero vate, ki si pravi Bog in pravi človek.