Dan: 28. junij, 2019

Lk 15,3-7 Prav takó bo v nebesih večje veselje nad enim grešnikom, ki se spreobrne, kakor nad devetindevetdesetimi pravičnimi, ki ne potrebujejo spreobrnjenja. Jezus je prišel na svet zato, da bi nam tudi z dejanjem pokazal koliko smo vredni v očeh

Top