PONEDELJEK 13. TEDNA MED LETOM

Mt 8,21-22

Nekdo drug izmed njegovih učencev pa mu je rekel:
“Gospod, dovôli mi, da prej grem
in pokopljem svojega očeta.”
Jezus mu je dejal:
“Hôdi za menoj in pústi, da mrtvi pokopljejo svoje mrtve!”

Kolikokrat se opravičujem pred Jezusom, da nimam časa, da moram to in ono postoriti; naj malo počaka. Na koncu pa vem, kaj sledi, da mi zmanjka časa in moči. Nič, naj ne bi bilo pred Jezusom, samo On in njegova milost. Tako se bo vse ostalo postavilo na pravo mesto in uredilo tako, kot On hoče in ne jaz.
Zato Jezus bodi Ti moj vodnik in kažipot. Dajaj mi moči, da Te bo res zmogel postavljati na prvo mesto.