Dan: 3. julij, 2019

Ps 33,1-3 Vriskajte, pravični, v GOSPODU, iskrenim pristaja hvala; zahvaljujte se GOSPODU s citrami, na harfo desetih strun mu igrajte; pojte mu novo pesem, dobro igrajte ob vzklikanju. Izraelec se je znal pred Gospod veselili, vriskati in prepevati. Ni skrival notranjega

Top