SREDA 13. TEDNA MED LETOM

Ps 33,1-3

Vriskajte, pravični, v GOSPODU,
iskrenim pristaja hvala;
zahvaljujte se GOSPODU s citrami,
na harfo desetih strun mu igrajte;
pojte mu novo pesem,
dobro igrajte ob vzklikanju.

Izraelec se je znal pred Gospod veselili, vriskati in prepevati. Ni skrival notranjega navdušenja, ampak se je Gospodu navdušeno zahvaljeval za vsa velika in mogočna dela, ki jih je storil pred njim in drugimi narodi. Pri tem je uporabljal tudi najrazličnejša glasbila, še posebej pa je molitev srca pokazal z zunanjimi znamenji: ploskanjem, dvigovanjem rok in vriskanjem.
Daj, mi Gospod veselo srce, da bom znal navdušeno hvaliti in slaviti pred teboj in drugimi Tvoja mogočna dela.