TOREK 15. TEDNA MED LETOM

Lk 11,21

“Gorje ti, Betsajda!”

Jezusovi čudeži so v veliki meri padli v prazna srca poslušalcev, brezbožni in grešni se nočejo spreobrniti… Toda Božjega daru ni mogoče lahkomiselno odklanjati, ne da bi pozneje padla na zakrknjenca kazen. Zavračati veličino zastonjske Božje ljubezni pomeni nož v hrbet zastonj prejetemu življenju. Življenje je za vsakega (tudi nehvaležnega) zastonjski zaupani dar, za katerega je obdarovanec odgovoren pred Darovalcem. Tudi življenje kristjana v Cerkvi je tisti dar, ki ga je potrebno živeti in ne se nanj le sklicevati, ali se mogoče z njim opravičevati za neupravičeno življenje zunaj Cerkve, ali pa ga živeti v Cerkvi v mlačnem verskem življenju.
Ali sem zadovoljen s tem, da “imam” vero, ali si prizadevam, da bi jo “živel”?