ČETRTEK 15. TEDNA MED LETOM

Mt 11,29

“Sem krotak in iz srca ponižen”

Jezus ni breme za nobenega človeka s čistimi nameni in pravim srcem, zakaj Sin človekov je ponižen pred svojim Očetom (ker pozna Njegovo resnično veličino) in je krotak do ljudi (ker pozna njihovo neodrešenost in ranjenost, ki jo more dvigati in ozdravljati le krotka ljubezen).
Krščanstvo je po svoji naravi takšno, da ga je mogoče živeti v veselju le, če ga živimo v polnosti. Polnost krščanstva pa pride od hoje z Gospodom in iz ponižne in predane vere učenca…