PETEK 15. TEDNA MED LETOM

Mt 12,8

“Sin človekov je namreč gospodar sobote.”

V besedilu srečamo Jezusov prvi spor s farizeji, ko gre za vprašanje institucije “sobote” – dan strogega počitka, dan zaveze z Gospodom. Jezus je za spolnjevanje sobote, a hoče povedati, da so sveti zakoni v službi človeku in da je usmiljenje do človeka pomembnejše od obredne daritve. Kdor tako dela, živi resnično pravičnost, ki odrešuje. Za kristjane je dan počitka nedelja, ki je srečanje z Vstalim v občestvu vernih. V nujnih primerih, ki izbruhnejo v nedeljo, se bo kristjan mirno odločal iz želje ljubezni do Boga in bližnjega.
Kakšne so moje nedelje? Kako se pri sv. maši srečujem z Gospodom in z brati iste vere?