SOBOTA 16. TEDNA MED LETOM

2 Mz 24,3-4

Mojzes je prišel in povedal ljudstvu
vse GOSPODOVE besede in odloke.
In vse ljudstvo je odgovorilo z enim glasom;
rekli so: “Vse besede, ki jih je govoril GOSPOD, bomo izpolnjevali.”
Mojzes je zapisal vse GOSPODOVE besede.
Potem je zjutraj zgodaj vstal in postavil oltar pod goro
in dvanajst spominskih kamnov za dvanajst Izraelovih rodov.

Zaveza pomeni ureditev medsebojnih odnosov. Bog se je narodu predstavil kot tisti, ki ga je izmed mnogih izbral. Obvezuje se, da ga bo pripeljal v deželo, ki mu jo je bil namenil, narod pa se obvezuje, da bo zvesto spolnjeval postavo, ki mu je bila med bliskom in gromom dana na Sinaju. Zaveza na Sinaju je sklenjena vpričo vseh dvanajsterih rodov. Nanjo se bodo sklicevali preroki, ob njej se bodo poslej kovala usoda Izraela.