TOREK 17. TEDNA MED LETOM

Mt 13,36-40

Tedaj je odpustil množice in šel v hišo.
Njegovi učenci so pristopili k njemu in rekli:
“Razlôži nam priliko o ljuljki na njivi.”
Odgovoril je in rekel:
“Sejalec dobrega semena je Sin človekov. Njiva je svet.
Dobro seme so sinovi kraljestva, ljuljka pa sinovi hudiča.
Sovražnik, ki jo je zasejal, je hudič.
Žetev je konec sveta, žanjci pa so angeli.
Kakor torej pobirajo ljuljko in jo sežigajo v ognju,
tako bo ob koncu sveta.”

Ko je Jezus govoril razlago prilike, se je s svojimi učenci umaknil v hišo. Jezus se poimenuje tukaj Sin človekov. To pa se je verjetno zgodilo po Petrovi izpovedi vere v Jezusa, ko je bil že dovolj poznan v takratnem okolju. Nekateri ljudje so ga zato bolj razumeli politično, drugi preroško, le nekateri kot božjega Sina.
Kaj pa mi?