TOREK 19. TEDNA MED LETOM

Mt 18,3-4

»Resnično povem vam:
Če se ne spreobrnete in ne postanete kakor otroci,
nikakor ne pridete v nebeško kraljestvo!
Kdor se torej poniža kot ta otrok,
bo največji v nebeškem kraljestvu,
in kdor sprejme enega takega otroka v mojem imenu,
mene sprejme«.

Iz izvirne grške besede razberemo, da je Jezus postavil pred učence majhnega otroka, ne dojenčka ali najstnika. Tak otrok je bil znamenje iskrenosti, nenarejenosti. Ni bil častizeljen, kakor so odrasli ali mladostniki, temveč preprost in ponižen. To mora biti po Jezusovem naročilu drža vseh, ki hočejo biti deležni nebeškega kraljestva. Samo v njej je dovolj prostora za drugega in za Boga. Kolikor bolj se kdo poniža, toliko bolj resnično služi.
O Bog, v veselju ali preskušnjah zorimo za nebeško kraljestvo. Naj bomo vedno s Teboj, kakor si ti z nami in za nas. Naj postajamo kakor otroci, svobodni in pripravljeni drug za drugega, da bomo, kar storimo komu od najmanjših, to velikodušno storili tebi, ki živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen.