22. NEDELJA MED LETOM

Heb 12,18-19.22-24

Niste se namreč približali kakšni otipljivi stvari,
plamenečemu ognju, mraku, temi, viharju,
ne donenju trobente ne glasu besed:
tisti, ki so ga poslušali, so prosili,
naj jim ne bi bilo več treba poslušati besede.
Vi ste se približali gori Sionu in mestu živega Boga, nebeškemu Jeruzalemu,
nepreštevnim angelom in občestvu prvorojencev, ki so zapisani v nebesih,
in Bogu, sodniku vseh, in duhovom pravičnih, ki so dosegli popolnost,
in sredniku nove zaveze Jezusu
in krvi kropljenja, ki govori bolje kakor Abelova.

Stara zaveza je bila razglašena na gori Sinaj med bliskom in donenjem trobente in je vzbujala strah. Nova zaveza pa je bila vzpostavljena na gori Sion v angelski družbi in vpričo živega Boga. Ta prinaša sproščenost in veselje.
“O Bog, s Teboj sem sklenil zavezo, ki me ne obremenjuje, ampak osvobaja in mi prinaša sproščenost in veselje. Hvala Ti, da sem lahko v navezi s Teboj na življenjski poti!”