ČETRTEK 22. TEDNA MED LETOM

Kol 1,9-14

Zato tudi mi vse od dne, ko smo slišali o tem,
ne nehamo moliti in prositi za vas,
da bi se izpopolnili po globokem spoznanju njegove volje,
v vsej modrosti in duhovni razumnosti…

Kdaj sem moder? Ko poslušam le svojo pamet? Takrat sem pametnjakovič. Ko sledim le svojemu razumu? Takrat sem le hladen razumar. Če poslušam le svoje srce? Sem lahko le naivnež. Poleg pameti, razuma in srca moram poslušati tudi tihi notranji glas, glas vesti, božji glas, ki mi pravi: “Delaj dobro, ogibaj se slabega”!
“Bog, daj mi prave modrosti, potrpljenja, stanovitnosti, da Ti bom lahko z veseljem vedno znova rekel: Hvala!”