PETEK 22. TEDNA MED LETOM

Kol 1,15-20

On je obstajal pred vsemi stvarmi
in v njem je utemeljeno vse
in on je glava telesa, to je Cerkve.
On je začetek, prvorojenec med mrtvimi,
tako da je postal prvi med vsemi stvarmi.

“Daj Gospod, da bo Pavlova vera vedno bolj tudi moja vera! Razjasni, kar je še nejasno! Daj, da bom videl, zaznal tudi nevidno. Vse ima v njem svoj obstoj, zato je pravzaprav vse dobro. V krvi njegovega križa je vse očiščeno, prečiščeno. Prečisti tudi mojo vero, upanje in ljubezen!”