Dan: 6. september, 2019

PETEK 22. TEDNA MED LETOM

Kol 1,15-20 On je obstajal pred vsemi stvarmi in v njem je utemeljeno vse in on je glava telesa, to je Cerkve. On je začetek, prvorojenec med mrtvimi, tako da je postal prvi med vsemi stvarmi. “Daj Gospod, da bo Pavlova

Top