ČETRTEK 25. TEDNA MED LETOM

Ag 1,7-8

Tako govori Gospod vsega stvarstva:
Premislite vendar svoja pota!
Pojdite v gore, pripeljite lesa in obnovite hišo!
To mi bo prijetno in v poveličanje, govori Gospod.

Gospod želi biti čim bližje ljudem, zato je od Izraelcev zahteval, naj obnovijo Njegov tempelj. Tudi meni želi biti čim bolj blizu, zato si je mene samega izbral za “tempelj Svetega Duha”, kakor pravi apostol Pavel. Se pri meni res lahko počuti doma, ali pa moram svoj dom nekoliko očistiti razne navlake?