ČETRTEK 28. TEDNA MED LETOM

Rim 3,21-29

Božja pravičnost se daje po veri v Jezusa Kristusa,
in sicer vsem, ki verujejo.
Ni namreč nobene razlike:
saj so vsi grešili in so brez Božje slave,
opravičeni pa so zastonj po njegovi milosti,
prek odkupitve v Kristusu Jezusu.

Kako majhen sem v primerjavi s Teboj. Nisem vreden niti, da bi odvezal jermen Tvojega obuvala.Pa vendar si prišel med nas grešnike. Prišel si na svet, da bi nas odrešil.
Hvala ti Gospod, za Tvoj dar odrešenja!