PETEK 28. TEDNA MED LETOM

Rim 4,1-8

Kaj namreč pravi Pismo?
Abraham je verjel Bogu in to mu je bilo šteto v pravičnost.
Kdor dela, temu se plačilo ne daje po milosti,
ampak kot dolžno izplačilo.
Kdor pa ne opravlja del, ampak veruje v tistega,
ki opravičuje brezbožneža,
temu se njegova vera šteje v pravičnost.

Tako zelo se trudim, pa vendar je dar odrešenja samo Tvoje delo. Brez Tvoje milosti mi nič ne bi koristilo prizadevanje in dobra dela.
Naj se zavedam Tvoje velike dobrote in milosti!