29. NEDELJA MED LETOM

Lk 18,8

“Toda ali bo Sin človekov,
ko pride,
našel vero na zemlji?”

Jezusovo vprašanje zareže v živo, v samo srčiko našega krščanskega zadržanja. Ali more Jezus v vsakem trenutku najti vero v mojem življenju? Vprašanje lahko postavimo tudi drugače: Ali zares živim in delujem iz vere? Življenjska izkušnja kaže, da ne. Navadno se na vero in Boga spomnimo šele takrat, ko pridemo do konca svojih moči, ko sami ne znamo in ne moremo več naprej. Šele takrat začnemo zares prositi in moliti. Živeti iz vere pa pomeni vsako delo načrtovati, začeti in končati z Bogom.