ČETRTEK 29. TEDNA MED LETOM

Lk 12, 51-52

“Mislite, da sem prišel prinašat mir na zemljo? Ne, vam rečem, ampak razdeljenost. Odslej bo namreč v eni hiši pet razdeljenih: trije proti dvema in dva proti trem.”

Običajno pripadnost Jezusu Kristusu in njegovemu evangeliju ne prinaša razdeljenosti v naše odnose z ljudmi. Vprašanje se pojavi takrat, kadar ljudje od nas pričakujejo ali zahtevajo stvari in odločitve, ki niso v skladu z Jezusovo besedo. Takrat imamo na izbiro ali držati se Jezusa in doživeti zavrženje in zasmeh od ljudi, ali pa odpovedati se Jezusu v pričakovanju, da bomo s tem rešili medsebojne odnose. Vendar more samo tisti, ki je zares zakoreninjen v evangeliju, spoštovati in sprejemati ljudi, ki imajo do njega neupravičena ali celo zlobna pričakovanja.