ČETRTEK 31. TEDNA MED LETOM

Lk 15,6

“…Veselite se z menoj…”

Vsi smo grešniki, obteženi z lastno in skupno krivdo. Vendar pa bi lahko grešnike razdelili v dve skupini: tiste, ki spoznavajo svoj greh, ga obžaluje, se ga kesajo, iščejo pot spreobrnjenja in tiste, ki se zapirajo pred resničnostjo in tragiko lastnega grehain vidijo le grešnost in njene posledice zunaj sebe. V katero skupino spadam? Katere grehe sem sposoben priznati, se jih pokesati in iskati izhod spreobrnjenja? Ali vidim onstran greha osebo grešnika? Se znam kot Gospod veseliti spreobrnjenja, ali pa si želim (le to), da bi grešnik trpel, bil zaničevan, kaznovan, ali celo umrl?