TOREK 32. TEDNA MED LETOM

Lk 17,10

“Tako tudi vi,
ko naredite vse, kar vam je bilo ukazano,
govorite: ›Nekoristni služabniki smo;
naredili smo, kar smo bili dolžni narediti”

Če smo ubogi hlapci, kaj naj Bog z nami počne? Če smo nekoristni smo mu samo v nadlego. Nažene naj nas, kot nekoristnega hlapca pameten gospodar. A nas Bog ne nažene. Mora že imeti razloge.Ubogi in nekoristni smo v pomenu, da bi vse, kar storimo, mogel namesto nas storiti kdo drug. Ko to vemo, se osvobajamo lažne samovšečnosti, ki se rada važi in občuduje samo sebe.Osvobojeni te samovšečnosti pa moremo postati Bogu še kako koristni. Marija je bila koristna Gospodova dekla, bodimo tudi mi. Če nas bo Gospodar, ki pride, našel pri delu, bo On postal naš služabnik.