SREDA 32. TEDNA MED LETOM

Mdr 6,2-3

“Prisluhnite vi,
ki vladate množicam in se ponašate z mnogimi narodi.
Zakaj oblast vam je bila dana od Gospoda,
gospostvo od Najvišjega,
ki bo tudi presodil vaša dejanja in preiskal vaše namene.”

Tisti, ki gospodujejo morajo biti poučljivi ter se dati voditi od svetih postav, za svoja dejanja pa so odgovorni. Gospod bo terjal od njih strožji obračun kot od tistih, ki odločajo o malih stvareh. Bog je namreč ustvaril malega in velikega, on skrbi za oba enako, ne dovoli pa velikemu, da bi malega tlačil. Kako podobne so te besede Jezusovemu nauku, naj bo tisti, ki je največji, vsem služabnik.