PETEK 32. TEDNA MED LETOM

Mdr 13,1-4

“Zares so prazni vsi, ki so po svoji naravi ljudje,
a ne poznajo Boga in iz vidnih dobrin ne morejo spoznati njega, ki je;
ne prepoznajo mojstra, čeprav opazujejo njegova dela,
ampak imajo za bogove ali ogenj ali vetrič ali hitri zrak
ali kroženje zvezd ali deročo vodo ali nebesni svetilki,
ki uravnavata svet.
Če jih že tako prevzame njihova lepota,
da jih imajo za bogove, naj spoznajo,
koliko lepši je njihov Gospodar;
ustvaril jih je sam začetnik lepote.”

Kako bi se šele čudil, če bi imel priložnost gledati nekatere današnje ljudi. Ti se od stvari, ki jih opazujejo, ne le ne povzpnejo do spoznanja in priznanja Stvarnika. Celo zanikajo ga in zavračajo vsako misel nanj. Do stvari se vedejo neodgovorno, z njimi počenjajo, kakor da bi bili neodvisni gospodarji vsega. In mi?