PONEDELJEK 2. ADVENTNEGA TEDNA

Iz 35,2b-4

Gledali bodo GOSPODOVO veličastvo,
krasoto našega Boga.
Okrepíte utrujene roke,
utrdíte klecava kolena.
Recite njim, ki so plahega srca:
“Bódite močni, nikar se ne bojte!
Glejte, vaš Bog!

Sveti Bog, naj prodre do tebe naša vztrajna molitev. Véliko skrivnost učlovečenja tvojega Sina naj obhajamo s spokorjenimi in čistimi srci. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.