SREDA 2. ADVENTNEGA TEDNA

Iz 40,29-31

Omagujočemu daje moč,
onemoglemu povečuje vzdržljivost.
Mladeniči omagujejo in pešajo,
mladci se spotikajo in padajo,
tisti pa, ki zaupajo v GOSPODA,
obnavljajo svojo moč,
vzdigujejo trup kakor orli,
tekajo, pa ne opešajo,
hodijo, pa ne omagajo.

Vsemogočni Bog, naročaš nam, da pripravimo pot Kristusu odrešeniku. Naj nas pri tem ne ovirajo naše slabosti, ampak naj nas krepi in tolaži navzočnost Božjega zdravnika, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.