SV. ŠTEFAN

Apd 6,10

“In niso se mogli ustavljati modrosti in Duhu, v katerem je govoril.”

Krščansko življenje je življenje iz Duha in Očetove modrosti, utelešene v Sinu. Proti njima ni enakovrednega nasprotnika. Kdorkoli se jima zoperstavi, ju ne more uničiti v njunem bistvu, v duhu, more uničiti le telo, ki tega duha izraža in simbolizira. Vsakemu resničnemu in gore-čemu Kristusovemu pričevalcu, kot je bil tudi sv. Štefan, ne morejo uničiti srca, lahko kam-najo le njegovo telo. Ali puščam svojega duha razsvetljenju in utrjevanju predirajoče luči Sv. Duha in njegove modrosti? Kakšen Kristusov pričevalec sem sredi današnjih sovražnikov Kristusa in njegove Cerkve? Ali se zavedam, da v svetu živijo sile zla in teme, ki napadajo v meni Boga? Na dnu srca in zgodovine se vsaka temna sila bori proti Bogu, ne proti človeku. Vse ideologije so hotele uničiti ljudi, ki so pripadali Božjemu Duhu in Njegovi Resnici… Zmagovalec je Jagnje (Jagnje po krstu živeče v meni), ki je Začetek in Konec…