SV. JANEZ EVANGELIST

1 Jn 1,2b

“Pričujemo in oznanjamo vam večno življenje,
ki je bilo pri Očetu in se je nam razodelo.”

Ime Janez pomeni “Bog daje milost”. Sv. Janez je tisti evangelist, ki je imel milost, da je z evangeljsko mislijo, porojeno iz ljubezni do Gospoda, poletel najvišje. Tako kot je verjela starodavna misel, da je orel (Janezov simbol) edina žival, ki se more v višini približati soncu, ga gledati in vendar ne oslepeti, je sv. Janez gledal Večno Luč Besede in ni oslepel, ker je videl in je veroval. Vsi, ki vidijo Gospoda; Cerkev; delovanje Božje milost; moč Božje Besede in verujejo, postanejo zveste in verodostojne priče Jezusove skrivnosti. Vsi, ki pa vidijo, a jim napuh srca, greha in ljubezni do vidnega sveta vzame uvid vere, se žgejo v vročini praznine in nesmisla, dokler ne zgorijo v niču… Kako mi uvid v Kristusovo skrivnost pomaga, da trdno verujem in živim po veri? Si prizadevam, da bi uvidel, razumel pomen Kristusove skrivnosti učlovečenja?