2. NEDELJA PO BOŽIČU

Jn 1,1-18

V začetku je bila Beseda
in Beseda je bila pri Bogu
in Beseda je bila Bog.
Ta je bila v začetku pri Bogu.
Vse je nastalo po njej
in brez nje ni nastalo nič, kar je nastalo.
In Beseda je postala meso
in se naselila med nami.

V začetku je bila Beseda. Beseda je bila Bog. V njej je bila ustvarjalna moč, saj je vse nastalo bo Besedi. In vse kar je nastalo, vse kar je bilo ustvarjeno, je bilo polno smisla, ker je nastalo iz Boga, ki je ljubezen. Kar nastane iz ljubezni, je obsijano z nepremagljivo lučjo smisla. Kar nastaja brez ljubezni ali celo proti njej, je nesmiselno in zato boleče – povzroča trpljenje. Ljubiti pomeni živeti iz Besede in ostajati v smislu. Naj bodo vsi dnevi tega leta navdihnjeni po Besedi, da se bomo veselili ljubezni in ostajali v smislu.