TOREK 1. TEDNA MED LETOM

Mr 1,21-28

Prišli so v Kafarnaum.
Takoj v soboto je šel v shodnico in učil.
Strmeli so nad njegovim naukom,
kajti učil jih je kakor nekdo, ki ima oblast,
in ne kakor pismouki.

V včerajšnjem odlomku je Jezus oznanjal kraljestvo in utemeljeval Cerkev, ko je poklical prve apostole. Danes pa je poudarek na tem, da je učil kot nekdo, ki ima oblast. Tako je apostolska Cerkev razmišljala o Jezusovem oznanjevanju in pri tem črpala moč, da bi tudi sama z oblastjo oznanjevala Jezusov evangelij.Sledi: Božjo besedo je treba poslušati in oznanjati. Tako prodirna je, da izsledi in razkrinka sleherno zlo. Dotakne se nas, ko jo najmanj pričakujemo. Paziti moramo, da jo sprejmemo v pomembnih trenutkih življenja, kot so: naši ideali, ljubezen in veselje, naša žalost, skrbi in strahovi. Pomembno pa je, da evangelij tudi izpričujemo s svojim vsakdanjim življenjem!