ČETRTEK 1. TEDNA MED LETOM

Mr 1,40-45

K Jezusu je prišel gobavec in ga na kolenih prosil:
“Če hočeš, me moreš očistiti.”
Zasmilil se mu je, iztegnil je roko, se ga dotaknil in mu rekel:
“Hočem, bodi očiščen!”
Gobe so takoj izginile in bil je očiščen.

Ozdravljenje gobavca je konkreten zgled, kako Jezus ozdravlja “vse bolezni”. Gobavec ni samo bolnik, ampak je tudi izobčenec. Ker se z gobavostjo ne srečujemo več, ne moremo tudi v polnosti dojeti Jezusovega čudeža, niti veliko večje ovire v človeku: ne moremo dojeti navzočnosti zla, greha. Razlog: moderna medicinska znanost dokaj uspešno kontrolira telesno trpljenje, po drugi strani pa je značilno za našo družbo, da pozablja, skriva in izolira neozdravljivo bolne in nepridobitne. Samo konkretna in praktična krščanska ljubezen, ki ne beži niti pred aidsom, bo pristno oznanjala Jezusov evangelij.