PETEK 1. TEDNA MED LETOM

Mr 2,1-12

“Kaj tako premišljujete v svojih srcih?
Kaj je laže: reči hromemu: ‘Odpuščeni so ti grehi’
ali reči: ‘Vstani, vzemi svojo postelj in hôdi’?
Ampak da boste vedeli,
da ima Sin človekov oblast na zemlji odpuščati grehe,”
je rekel hromemu: “Pravim ti:
Vstani, vzemi svojo posteljo in pojdi domov!”

Poseben pomen tega dogodka je v razumevanju dveh mesijanskih znamenj: ozdravljenja bolezni in sprave z Bogom. Apostolska Cerkev je to lažje razumela kot mi danes, ker so pojmovali bolezni kot posledico greha. Ko je Jezus osvobodil hromega od njegovih grehov, je odstranil korenino bolezni.Tudi danes Cerkev oznanja svetu, da nas je Kristus odrešil, da je odrešil vse narode. Vendar Cerkev nima na voljo mesijanskih moči – čudežev, ampak obljubo Svetega Duha, ki ji daje moč za njeno pričevanje. Njenemu oznanjevanju pa bodo ljudje prisluhnili, če bo prisotna, ne pa odsotna v procesu globalne osvoboditve današnjega človeka in sveta.