SOBOTA 1. TEDNA MED LETOM

Mr 2,13-17

Ko so pismouki med farizeji videli,
da jé z grešniki in cestninarji,
so rekli njegovim učencem:
“Kako to, da jé s cestninarji in grešniki?”
Jezus je to slišal in jim rekel:
“Ne potrebujejo zdravnika zdravi, ampak bolni.
Nisem prišel klicat pravičnih, ampak grešnike.”

Danes se nihče ne pohujšuje, ko se odločamo za obrobne in uboge. V preteklih stoletjih je nastalo močno razširjeno gibanje, večkrat zunaj Cerkve, ki postavlja v središče obrobne. Res je, da bo potrebno še veliko napora, da bo družba dom za vse.Danes pa v Cerkvi ugotavljamo, da se ne pohujšujejo farizeji – “bogati”, ampak ubogi in obrobni.
Zato si mora Cerkev in vsak vernik zastaviti dve vprašanji: Kaj sem osebno storil, da bi prinesel veselo oznanilo odrešenja ubogim? Kaj je naredila Cerkev kot struktura, da bi se vrnila k izvirni Jezusovi ljubezni do majhnih in grešnikov? Pri tem pa ne moremo zvrniti svoje odgovornosti na strukture in zgodovino Cerkve ali pa na druge ljudi!