SREDA 2. TEDNA MED LETOM

Ps 144,9-10

O Bog, novo pesem ti hočem peti,
na harfo desetih strun ti hočem igrati;
tebi, ki daješ zmago kraljem,
ki osvobajaš Davida, svojega služabnika,
pred mečem nesreče.

Ko je še v stiski, je verni kralj prepričan v odrešilni božji poseg, zato že zdaj misli na zahvalno pesem.
Čeprav je kralj; ko toži, prosi ali hvali, je vse to znamenje povezanosti z resničnim kraljem vseh narodov.