SREDA 3. TEDNA MED LETOM

Ps 89,4-5

Zavezo sem sklenil s svojim izvoljencem,
prisegel sem Davidu, svojemu služabniku:
“Tvoj zarod bom ustanovil za vedno,
za vse rodove bom postavil tvoj prestol.”

Večkrat je Bog v Stari zavezi sklepal zavezo s človekom. Končna pa je bila vzpostavljena v Jezusu Kristusu, katero smo sprejeli pri zakramentu sv. krsta. In kakor so Izraelci s svojim grešnim ravnanjem prelamljali zavezo, tako delamo tudi mi, ljudstvo Nove zaveze. Ne dopustimo, da bi nas hlepenje po denarju, gmotnih dobrinah in drugih posvetnih stvareh oddaljilo od Boga.
Gospod Bog, občudujemo moč in možnosti novega življenja, ki si nam ga dal. Hvala Ti, da si v nas zasejal seme svojega življenja.