PETEK 3. TEDNA MED LETOM

Ps 51,5-6

Zakaj svoje pregrehe priznavam,
moj greh je vedno pred mano.
Zoper tebe, tebe samega, sem grešil,
hudobijo v tvojih očeh sem storil,
da se izkažeš pravičnega, kadar govoriš,
neoporečnega, kadar sodiš.

Kralj David je v svoji lahkomiselnosti napravil velik greh. Vendar je s pomočjo božje milosti zmogel narediti tudi korak h kesanju, ki je danes eno najpotrebnejših dejanj v današnjem svetu. Za večino od nas je ta korak zelo težko napraviti.
Pomagaj nam Gospod, da bomo predte položili vse svoje grehe. Povej nam, da si z nami usmiljen in da nas ljubiš. Ozdravi nas in nam pomagaj, da te bomo vse življenje slavili in se mogli zahvaljevati za Tvojo dobroto.