PONEDELJEK 5. TEDNA MED LETOM

Mr 6,54-56

Brž ko so stopili iz čolna, so ga ljudje že prepoznali.
Obtekli so vso tisto pokrajino
in začeli na posteljah prinašati bolnike tja,
kjer so slišali, da je.
Kamor koli je prihajal, v vasi ali mesta ali na podeželje,
povsod so polagali na trge bolnike in ga prosili,
da bi se dotaknili vsaj roba njegove obleke;
in kateri so se ga dotaknili, so bili rešeni.

Današnji dan je dan bolnikov. Zato prosimo Vsemogočnega za vse, ki trpijo na duši ali telesu, da bi srečali Jezusa po zakramentih ali pa v božji besedi.
Vsaka preizkušnja, ki jo imamo darujmo v slavo in čast Jezusu.