TOREK 5. TEDNA MED LETOM

Mr 7,5-8

Zato so ga farizeji in pismouki vprašali:
“Zakaj se tvoji učenci ne ravnajo po izročilu starih,
ampak jedo kar z nečistimi rokami?”
Odgovoril jim je: “Prerok Izaija je dobro prerokoval o vas hinavcih,
kakor je pisano: To ljudstvo me časti z ustnicami,a
njihovo srce je daleč od mene.
Toda zaman mi izkazujejo čast,
ker kot nauke učijo človeške zapovedi.
Božjo zapoved opuščate in se držite človeškega izročila.”

Ali se je naše srce naveličalo Gospoda? Mar ga slavimo in molimo samo zato, da se pokažemo pred drugimi? Naše človeško izročilo tolikokrat prevlada nad našo duhovnostjo.
Prosimo Gospoda, da bi danes prepoznali svojo pravo osebo; tudi če se zamaskiramo, pred Bogom se ne moremo. Pred njim smo še vedno slabotni in grešni, vendar nas njegova Usmiljenost lahko navda z upanjem na večno življenje.