ČETRTEK 6. TEDNA MED LETOM

Mr 8,27-29

Med potjo je učence spraševal: “Kaj pravijo ljudje, kdo sem?”
Odgovorili so: “Janez Krstnik;
drugi: Elija; spet drugi: eden od prerokov.”
In vprašal jih je: “Kaj pa vi pravite, kdo sem?”
Peter mu je odgovoril in rekel: “Ti si Mesija.”

Jezusovi sodobniki so morali z Jezusom vzpostaviti odnos ter se opredeliti do njegovega učenja in delovanja. Večina ni mogla priti dlje kot do tega, da so mu priznali preroško izvolitev in poslanstvo. Da je pričakovani Mesija, Odrešenik, je v imenu apostolske skupnosti izpovedal Peter.
Gospod, čeprav so moje oči tolikokrat slabotne in moja vera šibka, želim v vsakem času verovati vate, svojega Odrešenika in tudi s svojim življenjem pričevati zate.